Produktmix

16PF5, JTI, 360º samt andre testværktøjer

16PF5 er den mest helstøbte test på markedet i dag, når vi taler om at afdække de kompetencemæssige færdigheder inden for personlig udvikling samt rekruttering. Derfor har Moving People valgt specielt at udbyde den erhvervspsykologiske personlighedstest 16PF5 i forbindelse med virksomhedens 5 overordnede produkter.

  • Coaching
  • Karriereudvikling
  • Outplacement
  • Konsulentydelser
  • Rådgivning for ledige

Vi henviser til de enkelte hovedområder, hvor der er givet eksempler på hvordan Moving People ser 16PF5 anvendt. Det skal dog bemærkes at Moving People´s force er at skræddersy det helt rigtige produkt til virksomhedens individuelle behov.

 

360º vurderingsværktøjer i forbindelse med ledelsesvurderinger og teams.

Fælles for 360° vurderingsværktøjerne er, at det er testpersonens "omgivelser" der vurderer den person eller gruppe der skal "testes". Således bliver det kollegers eller samarbejdspartneres vurdering der udgør det centrale i denne form for test. I nogle tilfælde bliver omgivelsernes vurdering sammenlignet med testpersonens egen vurdering af sig selv, mens testresultatet i andre tilfælde bygger udelukkende på omgivelsernes vurdering. Udtrykket 360° vurdering kommer af at testpersonen vurderes "fra alle sider" eller "hele vejen rundt" om man vil.

 

Jungiansk Typeindeks (JTI)

JTI – Jungiansk Type Indeks JTI ® er baseret på den schweiziske psykolog C. G. Jungs lære om psykologiske typer. Moving People har valgt at bruge JTI i de mere gruppeorienterede processer. Et team har med et redskab som JTI et godt udgangspunkt for at udvikle et effektivt samarbejde, således at teamet kan drage fordel af gruppens stærke sider, undgå potentielle svagheder og maksimere det enkelte gruppemedlems bidrag.

 

Det tager ca.15 minutter at udfylde det elektroniske spørgeskema. Du får efterfølgende en individuel feedback og dialog af ca. 1½ times varighed og får udleveret din egen skriftlige rapport.

 

Omtanketests
Moving People vælger at bruge omtanketest, hvor det er nødvendigt at måle testpersonens specifikke evner af omtankemæssig eller praktisk karakter, såsom forskellige former for kapacitet, hastighed og motorik. Endvidere er testene brugt, hvor vi finder at personlighedstesten ikke kan stå alene!

Omtanketests mv. bruges ofte til at screene kandidater, til en stilling hvor netop den specifikke evne der testes er vigtig eller essentiel for en tilfredsstillende udførelse af jobbet.

 

Ring til os for at høre, hvordan vi bedst muligt tilrettelægger et forløb for dig eller din virksomhed.