Testcenter (Certificeret)

 

Certificeret Testcenter
Velkommen til Moving People's Testcenter, hvor vi har fokuseret på at udbyde én erhvervspsykologisk personlighedstest 16PF5 samt den mere gruppeorienterede JTI.

Endvidere udbyder Moving People 360º graders vurderingsværktøjer samt en række omtanketests.

Moving People har valgt at leve op til det etiske regelsæt og kvalitetskrav til test, testuddannelse, testpolitik, interview og referencetagning i henhold til;

Professionel personvurdering i Offentlige og Private virksomheder


16PF5® - Tag testen direkte på nettet!

16PF5 er én af de mest anvendte og vel respekterede erhvervspsykologiske personlighedstests internationalt set. Endvidere anvendes testen i klinisk-psykologisk sammenhæng, hvor det er af interesse at få et detaljeret billede af personligheds-trækkene. For at udbyde en 16PF5 test kræves en særlig certificering.

 

Hvad bruges testen især til 16PF5 testen anvendes primært i forbindelse med udvælgelse og udvikling af ledere og medarbejdere i erhvervslivet. Desuden anvendes testen også i terapeutiske og kliniske sammenhænge. De hyppigste anvendelsesområder er:

 • Rekruttering og udvælgelse, oftest af ledere og specialister
 • Karriereudvikling & karriereplanlægning
 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Udviklingssamtaler
 • Coaching
 • Konflikthåndtering
 • Lederskabs- og problemløsningsstil
 • Lederpotentiale, herunder lederskab og kreativitet
 • Selvværd og tilpasningsevne
 • Sociale egenskaber
 • Dybere psykologisk vurdering i forbindelse med valg af beskæftigelse eller uddannelsesretning, hvilket understøtter udforskningen af beskæftigelsesmuligheder og den personlige udvikling

 

 

 

Hvad måler testen
Testen er konstrueret ud fra faktoranalyse af et stort antal personlighedsbeskrivelser (faktoranalyse er en statistisk metode, der gør det muligt at finde grundstrukturen i store datamængder). Med udgangspunkt i omkring 18.000 personbeskrivende adjektiver, kom ophavsmanden, Raymond Cattell, frem til 16 grundlæggende personlighedstræk, der udgør grundlaget for konstruktionen af skalaerne.

Testen vurderer personlighedstræk ved den normale personlighed og måler på 16 primære faktorer, herunder Varme, Emotionel stabilitet, Åbenhed for forandringer, Dominans og Individualisme. Disse 16 personlighedstræk giver et nuanceret billede af personligheden og bidrager til fem globale faktorer, der beskriver personligheden på et grundlæggende niveau. Testen måler endvidere på validiteten af et givet testresultat ud fra tre validitetsskalaer, hermed bliver testresultatets pålidelighed påvist. Testen indeholder desuden en såkaldt svarstilsskala, der benyttes til at vurdere pålideligheden af testpersonens svar.

 

Andre tests som Moving People udbyder

 • Jungiansk Typeindeks (JTI+MBTI)
 • 360º vurderingsværktøjer
 • Omtanketests

 

test_in_red