Betingelser

Betalingsbetingelser

Fakturering af længerevarende kursusforløb sker efter første session, netto kontant 8 dage.
Fakturering af kursusforløb af kortere varighed samt private, faktureres og betales før påbegyndt kursusafholdelse.

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.
Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. rykker. Gebyr for 2. rykker opkræves på efterfølgende faktura.

 

Beløb under kr. 30.000

Ved fortsat manglende betaling kan leverancen blive afbrudt uden yderligere varsel, ligesom fordringen kan oversendes til retslig inkasso.
Gebyrer inklusive moms: Gebyr for 1. rykker: Kr. 500,00 Gebyr for 2. rykker: Kr. 500,00.

Beløb over kr. 30.000.
Ved fortsat manglende betaling kan leverancen blive afbrudt uden yderligere varsel, ligesom fordringen kan oversendes til retslig inkasso.
Gebyrer inklusive moms: Gebyr for 1. rykker: Kr. 1.000,00 Gebyr for 2. rykker: Kr. 1.000,00.

 

Aflysningsbetingelser

  • Aflysning af aftalte sessioner skal ske min. 48 timer forud.
  • Ved rettidig aflysning ydes der en erstatningssession.
  • Aflyses med mindre end 48 timers varsel bortfalder sessionen.
  • Må Moving People aflyse f.eks. på grund af sygdom ydes der gratis erstatningssession.