Executive Coaching og Sparring

I et executive coach- og sparringsforløb får du både som executive og som del af den øverste ledelse inspiration og øget beslutningskraft til at eksekvere forandringer såvel personligt som i et virksomhedsmæssigt perspektiv.

 

Moving People´s coaching og sparring skaber organisatorisk og forretningsmæssig værdi. Vi sikrer et tydeligt ophæng og tråd til virksomhedens strategi, forretning og dens visioner. Kobler den til virksomhedens kerneopgaver og tjekker at KPI´erne er up to date i relation til kerneforretningen.

 

Executive coaching og sparring er en skræddersyet mulighed for dig, der ønsker at udvikle og anvende dit fulde potentiale til gavn for virksomheden.

ICC-Logo-01

Vi er din sparringspartner indenfor:

 • Forretningsudvikling – Udvikle og skab vækst
 • Eksekvering af performance og resultatskabelsen
 • Personlig udvikling af den executive i et ledelsesmæssigt perspektiv
 • Executivrollen: Profil udadtil i organisationen, større selvindsigt, større gennemslagskraft
 • Afklaring af den executives rolle i forhold til bestyrelse, ledergruppe og medarbejdere
 • Afdækning af Work og Life Wheel – Find balancen!
 • Sparring i effektiv konflikthåndtering og relationsbygning
 • Kommunikationsstrategi
 • Sparring til eksekvering af virksomhedens strategier
 • Facilitering
 • Transformationsprocesser
 • Executive Management rapport – Profilafdækning & Sparring

Executive Coaching helps you raise your game

"Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results."

Albert Einstein

Ring allerede i dag til vores internationalt certificerede executive coaches som alle har over 10 års erfaring.

Forløbene er fleksible og skræddersyes efter dit behov, herunder om vi skal komme ud i virksomheden for at optimere tidsperspektivet. Vurdering af Involveringsgrad i organisationen, herunder grad af konfidentielt niveau.

Kontakt Moving People på telefon +45 20 33 74 85
Salgsdirektør & Managing Partner Jan Fabricius