Train The Trainer

Indgangsvinklerne kan være mange til et Train The Trainer forløb hos Moving People. Den ene vinkel med et Train The Trainer forløb er, at uddanne medarbejderne i egen organisation til at undervise/coache andre medarbejdere.
En anden vinkel kan være en uddannelsesinstitution eller konsulentvirksomhed, hvor medarbejderne i virksomheden skal levere undervisning/ydelser til andre virksomheder.

Fordelen her, er at virksomheden lige præcis får det produkt de efterspørger, da de selv har været med til at give input til forløbet!

Moving People skræddersyr forløbene så det passer lige præcis til virksomheden, hvilket både er en besparende og lærende proces for organisationen.

Moving People har erfaring med:

  • Uddannelse af interne coaches i virksomheden
  • Uddannelse af interne projektledere som coach
  • Træning af konsulenter med stor kontaktflade
  • Træning af nye undervisningskonsulenter

I alle de virksomhedstilpassede forløb indgår der individuel coaching og sparring for at sikre forankringen samt resultatfokuseringen for hver enkelt deltager.

Se også Virksomhedstilpassede kursusforløb