Team Coaching

Ledergrupper, projektteams, afdelinger

Team-Coaching i Moving People handler om dialog og refleksion i teamet, at skabe et fælles billede af hvordan teamet fungerer i forhold til løsning af opgaver. Hvor tydelig er visioner og mål samt hvordan kommunikerer vi med hinanden - er der tilstrækkelig med åbenhed i teamet? til den nødvendige nytænkning og gennemførelse af nye projekter.

Moving People udbyder Team-Coaching i kombination med personlig coaching for at sikre forankringen samt resultatfokuseringen for hver enkelt deltager i teamet. Der skal endvidere tages det nødvendige ejerskab for Team-coachingen fra virksomhedens side! Det vil sige at en overordnet leder skal have commitment til coachingen og se nødvendigheden af Team-Coachingen.

Selve Team-coachingen kan i få tilfælde variere fra én ren Team-Coaching session over en dag, til et typisk forløb med løbende veksling mellem team- og individuel coaching.

Selve forløbet vil blive skræddersyet, ved hjælp af en foranalyse i virksomheden for at opnå den mest resultatmæssige effekt.

I forløbet indgår en teamanalyse. Målet er at skabe øget forståelse for hinandens forskellige synsvinkler og måder at arbejde på - en indsigt i, at vore forskelligheder supplerer hinanden.

Se også Virksomhedstilpassede kursusforløb