Etik og standarder

Etik og standarder
Moving People har valgt at tilslutte sig de internationale standarder der foreskrives på området.

Standarderne foreskriver et sæt af minimumstandarder for deres beskæftigelse, der skal følges, og en coach kan kun stille sin professionelle service til rådighed inden for rammerne af disse standarder.

 

Kompetence & Tillid

 • En coach yder sit bedste for alle sine klienter, og demonstrerer kernekompetencerne gennem deres coaching.
 • En coach skal holde sig underrettet om nuværende fremherskende forretningsmetoder, nye teknologier, lovmæssige krav og standarder der relaterer sig til coachingprofessionen.
 • En coach vil søge at forbedre og udvide sine færdigheder gennem læsning, et coach netværk og uddannelse.
 • En coach skal altid være opmærksom på sine færdigheder, sine styrker og sine begrænsninger. Man skal kun acceptere en opgave som man fornemmer, at man er kompetent til at løfte.
 • En coach vil ikke komme med påstande, som man ikke kan underbygge på bedste vis. Coachen vil heller ikke påstå, at man har færdigheder, erfaringer eller kvalifikationer som man ikke har, eller tillade at andre laver sådanne påstande på sine vegne, hverken skriftligt eller mundtligt.

 

Respekt for klienter

 • En coach vil respektere andres rettigheder til at holde andre meninger og overbevisninger end sine egne.
 • Coachen vil ikke forsøge at argumentere for sine egne overbevisninger, værdier og meninger som værende korrekte.
 • Ved coachingarbejdets begyndelse, vil coachen sikre så vidt muligt at klienten forstår coachingaftalen imellem dem.
 • En coach vil ikke urimeligt diskriminere klienter på nogen måde.
 • En coach skal ikke udnytte klienten personligt, seksuelt eller finansielt.
 • En coach opnår tilladelse fra klienter før deres navne eller feedback bruges som reference.
 • En coach overholder alle aftaler og løfter overfor klienten.

 

Coaching som profession

 • En coach vil respektere andres rettigheder hvad angår copyrights, immaterielle aktiver, trademarks og patenter. Han/hun vil anerkende andres bidrag, hvor det er passende.
 • En coach vil ikke med overlæg deltage i forhold, der kunne bringe coaching professionen i miskredit. Hvis coachen erfarer at vedkommendes arbejde er blevet misbrugt eller fejlagtigt fremstillet, vil man tage fornuftige tiltag til at korrigere dette.

 

 

Tavshedspligt og interessekonflikter

 • En coach holder klientens oplysninger fortrolige undtagen når andet er blevet accepteret af  klienten, påbudt ved lov, eller ved anden tvingende grund er nødvendigt at videregive informationer, så som ved umiddelbar skade eller fare mod andre. Informationen man har fået kan være mundtligt i en session, eller via telefon, computer, telefonsvarer eller lignende.
 • Hvor det er muligt vil en coach ikke påtage sig professionelle forpligtelser hvor et eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt. Hvis en sådan konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse den inden for rammerne af de etiske retningslinjer og standarder.
 • En coach må bruge materiale om en klient, forudsat at klienten ikke på nogen måde kan identificeres.
 • En coach skal oplyse klienten om alle ydelser man modtager fra tredje part som et resultat af referencer eller vejledning som man har givet omkring den bestemte klient.
 • Hvor det er passende professionelt, må en coach samarbejde med andre fagfolk for at hjælpe sin klient, dog altid med klientens tilladelse.
 • Når en coach bliver spurgt om at stille sig til rådighed for en person eller organisation via en tredje part, skal han/hun omhyggeligt evaluere dette forhold og nå frem til, at der ikke er nogen interessekonflikt med hensyn til coachens forskellige roller eller i spørgsmål om tavshedspligt.
 • Coachens arbejdsgiver er ikke altid den samme som klienten (For eksempel når et firma entrerer med og betaler coachen for at coache en eller flere medarbejdere i firmaet). I sådanne tilfælde skal coachen på forhånd aftale med både klient og arbejdsgiver hvilken feedback man vil give til arbejdsgiveren, i hvilket format og hvilke resultater arbejdsgiveren søger at opnå. Dette sikrer, at der er enighed mellem coach, klient og arbejdsgiver, og at der ikke sker brud på tavshedspligten eller tillid overfor klienten. Hvis der ikke kan opnås enighed vil coachen frasige sig opgaven.

 

Feedback og fremskridt

 • En coach har en ansvarlig fremgangsmåde til at måle deres klients fremskridt. Hvis klienten ikke gør fremskridt, diskuteres dette åbent med klienten som en del af coachingforholdet.
 • En coach fører nøje en journal med arbejdet med klienten for at møde professionelle og lovgivningsmæssige krav.
 • En coach henviser klienter til andre professionelle folk, når det er relevant, så som en rådgiver, terapeut eller læge når han/hun har kendskab til et problem, der behøver en sådan behandling.
 • En coach søger altid at undgå skade eller farer mod dem selv, klienter eller andre i deres arbejde.
 • Ved en afbrydelse af coachingforløbet vil coachen nøje sørge for at lave andre aftaler for klienten.
 • Hvis afbrydelsen er lang, kan det betyde, at der skal findes en anden midlertidig coach inden for Moving People med samme kompetencer.
 • Coachingforholdet afsluttes med enighed mellem coach og klient, ofte ved slutningen af en på forhånd betalt kontrakt.
 • Hvis coachingen sluttes af coachen før slutningen af en sådan kontrakt, tilbyder coachen at refundere betalinger som på forhånd er betalt og for hvilke han/hun ikke leverer sin coachingydelse.
 • Hvis coachingen er afbrudt af klienten før slutningen af en sådan kontrakt, vil klienten betale i forbindelse med opsigelsen, hvis dette på forhånd er aftalt.